Gijsbert van Es » Privacyverklaring

Journalist, NRC-redacteur

Gijsbert van Es » Privacyverklaring

Journalist, NRC-redacteur

Privacyverklaring

Algemeen

Gijsbert van Es, journalist/NRC-redacteur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vallen de website en diensten die Gijsbert van Es beheert of levert.

Contactgegevens

Website: www.gijsbertvanes.nl
Vragen via: g.vanes@nrc.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Gijsbert van Es verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Organisatie
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via g.vanes@nrc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gijsbert van Es kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

Het verzenden van een nieuwsbrief.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening te kunnen uitvoeren.
U te informeren over wijzigingen van diensten.
U te informeren over diensten.

Gijsbert van Es verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe wettelijk verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

4. Persoonsgegevens: hoe lang bewaard?

Gijsbert van Es bewaart uw persoonsgegevens zo lang dit nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien u wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om diensten te verlenen, kunt u contact opnemen via g.vanes@nrc.nl.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:

Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
Externe leveranciers van diensten aan Gijsbert van Es, zoals web analytics-tools van Google.
Sociale netwerken. Indien u bent aangemeld bij een van de sociale netwerken tijdens uw bezoek aan deze website, of via een van de sociale plug-ins communiceert, kan het sociale netwerk op basis van uw privacy-instellingen deze gegevens toevoegen aan uw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien u dit soort delen van uw gegevens wenst te voorkomen, meldt u zich dan af op uw sociale netwerk voordat u onze site bezoekt of gebruikt. Ook kunt u indien mogelijk de privacy-instellingen wijzigen. Lees het privacybeleid van uw sociale netwerken voor uitgebreide gegevens over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u geschikte privacy-instellingen op uw behoeften kunt afstemmen.

Andere situaties
We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties:
Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie hiervoor ons cookiebeleid.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gijsbert van Es en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar g.vanes@nrc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Gijsbert van Es wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Websites van andere partijen

Op website van Gijsbert van Es treft u wellicht links aan naar andere websites. Gijsbert van Es is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

9. Beveiliging van persoonsgegevens 

Gijsbert van Es neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via g.vanes@nrc.nl.

Wijzigingen

Gijsbert van Es behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring voor het actuele privacybeleid.

Deze versie is bijgewerkt tot 3 mei 2021